Վերջերս թարմացվել են

Մարատ Հակոբյան

 

Մարատ Հակոբյան

Մարատ Հակոբյան

Աստվա՛ծ իմ

Պատերազմը ճամփա է լայն

Խոսք և ակորդներ