Վերջերս թարմացվել են

Ձեզ ողջունում է Բարդերի Ակումբը

Բարդերի ակումբը՝ Երևանում. պատմական ակնարկ

Բարդերի ակումբ, հոգևոր տարածք, որտեղ հավաքվում են հեղինակային երգի սիրահարները. ոմանք՝ երգելու, ոմանք՝ լսելու, մտորելու և ուղղակի ժամանակն իմաստալից անցկացնելու համար։
Բարդերի Ակումբ, 2022թ.

Պատմական ակնարկ

Մարդու այս տեսակի մասին խոսելիս, երևի թե կարիք լինի գնալ այն վաղնջական ժամանակներ, երբ դեռ կային ցեղեր, ձևավորվում էր լեզու, հետագայում լեզվամտածելակերպ։
Մի փոքրիկ պատվածքում կա նկարագրություն. «Եվ եկավ երգասացը ու երգեց ցեղերի մասին, հետո դրանց հավաքելով մեկ լեզվի շուրջ ստեղծվեց ժողովուրդ, հետո եկավ կայսերն՝ ժողովրդից ազգ կերտելու համար»։
Շատ բնորոշ ձեվակերպում է, քանի որ լեզվամտածելակերպի ընդանրությունն է ստեղծում հիմք, արժեհամակարգ, նույնանման ընկալումներ ու մարդկանց մղում մեկ հանունի մեջ կերտելու իր ապագան։

Read more...