Համերգներ «Բարդերն ընդդեմ բարդ հիվանդությունների» բարեգործական համերգ, 14.09.2015

«Բարդերն ընդդեմ բարդ հիվանդությունների» բարեգործական համերգ, 14.09.2015