Համերգներ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում, 26.03.2011, մաս 1

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում, 26.03.2011, մաս 1

26.03.2011թ. կայացած համերգից, մաս 1

ՄԱՍ 2